2020.03.12 - Ogłoszenie o zamówieniu (3/2020)

2020.03.12 - SIWZ (3/2020)

2020.03.12 - Formularz cenowy (3/2020)

2020.03.12 - JEDZ (3/2020)

2020.03.12 - Klucz publiczny (3/2020)

2020.03.13 - Pytanie numer 1 (3/2020)

2020.03.13 - Pytanie numer 2 (3/2020)

2020.05.16 - Pytanie numer 3 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 4 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 5 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 6 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 7 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 8 (3/2020)

2020.03.16 - Pytanie numer 9 (3/2020)

2020.03.18 - Pytanie numer 10 (3/2020)

2020.03.18 - Pytanie numer 11 (3/2020)

2020.03.18 - Pytanie numer 12 (3/2020)

2020.03.18 - Pytanie numer 13 (3/2020)

2020.03.19 - Pytanie numer 14 (3/2020)

2020.03.19 - Pytanie numer 15 (3/2020)

2020.03.23 - Pytanie numer 16 (3/2020)

2020.03.23 - Pytanie numer 17 (3/2020)

2020.03.23 - Pytanie numer 18 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 19 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 20 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 21 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 22 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 23 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 24 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 25 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 26 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 27 (3/2020)

2020.03.31 - Pytanie numer 28 (3/2020

2020.03.30 - Pytanie numer 29 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 30 (3/2020)

2020.03.27 - Pytanie numer 31 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 32 (3/2020)

2020.03.30 - Pytanie numer 33 (3/2020)

2020.04.02 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (3/2020)

 

 
Copyright © 2021 Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu